top of page

TTEAM

Lär dig behandla din häst

Tellington Touch equine awareness method, TTeam, är en välbeprövad tränings- och behandlingsmetod framtagen Linda Tellington-Jones. Den består av TTouch, ledövningar och hinderövningar från marken och uppsuttet. Metoden används för att förbättra hästens välbefinnande, kroppsuppfattning, finmotoriska rörelser, balans, precision och psykiska och fysiska hälsa samtidigt som den stärker förbindelsen mellan människa och häst. 

TTeam fokuserar på inlärning genom rörelse, speciellt långsamma mjuka rörelser av kroppen. Långsamma rörelser väcker hjärnan, skapar fokus och uppmuntrar lugn och stillhet. Andra muskler och nervbanor används vid långsamma rörelser än vid snabba. Nya färdigheter lärs lättare och effektivare in under inlärning med icke vanemässiga rörelser som aktiverar bildning av nya nervbanor. 

TTouch

TTouch är en mjuk behandlingsmetod som bygger samarbete och respekt. Metoden består av olika beröringstekniker som används för att släppa på fysiska och emotionella spänningar, läka skador, minska stress, förbättra koordination och rörlighet. Forskning* har obestridligt visat att när TTouch utförs aktiveras hjärnvågorna beta, alfa, theta och delta i båda hjärn-hemisfärerna hos både den som utför och blir behandlad med TTouch, människa som häst. Att aktiveringen av hjärnvågorna sker på sådant sätt indikerar en balanserad användning av logik och intuition också kallad "the awakend mind state". Vanligtvis tar denna "state of mind" åratal att uppnå och associeras med människor som brilljerar inom sitt område eller har utövat meditation och avslappnat, disciplinerat focus i många år. Man provade även att massera, rykta och klappa hästarna på olika vis men så fort man frångick TTouch metoden fick man inte samma effekt. 

Groundwork

Från marken används hinder och ledövningar av olika slag som är speciellt utvecklade för att skapa nervbanor till hjärnan och därigenom öka villigheten och förmågan att lära. Övningarna har visat sig ge enastående resultat för beteende, balans och prestationsförmåga. 

Bodywrap

Ett hjälpmedel man kan använda för att underlätta för hästen vid ledövningar och ridning är bodywrap. Man använder lindor som ger ett mjukt elastiskt tryck på utvalda delar av kroppen för att öka medvetenheten om rums- och kroppsuppfattning. Det ger oss möjlighet att uppfatta invanda rörelsemönster och spänningar och ger en balanserande och centrerande effekt som ofta sitter i även efter att lindorna tagits av. Exempelvis så kan bodywrap på ben ofta ge ett släpp i höftböjaren som leder till en känsla av längre ben och där allt som oftast stigläder kan behöva längas.

Mina ledord är: Närvaro, kontakt, balans, kroppsmedvetenhet, trygghet och självkänsla

*Horse 2006 EEG study of equine brainwaves

bottom of page